PPUG - prostorni plan uređenja
PAT - piano d'assetto territoriale


PDF IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ROVINJA-ROVIGNO

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno

     

     
1.Koristenje i namjena povrsina 2.1.Prometni sustav elektronicke komunikacije 2.2.Energetski sustav
     
2.3.Vodnogospodarski sustav 3.1.A.Zasticeni dijelovi prirode 3.1.B.Podrucja ekoloske mreze
     
3.1.C.Zastita kulturne bastine 3.2.Podrucja primjene posebnih uvjeta uredenja i zastite 4.Gradevinska podrucja naselja
     
4.3.Gradevinska podrucja naselja 4.4.Gradevinska podrucja naselja 4.4.1.Gradevinska podrucja naselja
     
 
4.4.2.Gradevinska podrucja naselja 4.4.3.Gradevinska podrucja naselja