PPUG - prostorni plan uređenja
PAT - piano d'assetto territoriale


 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno

     

     
1.Koristenje i namjena povrsina 2.1.Prometni sustav elektronicke komunikacije 2.2.Energetski sustav
     
2.3.Vodnogospodarski sustav 3.1.A.Zasticeni dijelovi prirode 3.1.B.Podrucja ekoloske mreze
     
3.1.C.Zastita kulturne bastine 3.2.Podrucja primjene posebnih uvjeta uredenja i zastite 4.0 Gradevinska podrucja - pregledna karta
     
4.1.Gradevinska podrucja Villas Rubin, Polari i Veštar 4.2.Gradevinska podrucja - Valalta i Monsena 4.3.Gradevinska podrucja Rovinjsko selo i Cocaletto
     
4.4.Gradevinska podrucja Stancije 4.5 Gradevinska podrucja San Marco, Španidiga i Lokva Vidotto 4.6 Gradevinska podrucja - naselja