HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Gospodarstvo / Istraživanja i ankete

Istraživanja i ankete

2007. | 2006. | 2005. | 2004. | 2003.

PDF INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 2016. GODINE


PDF INFORMACIJA O KRETANJIMA CIJENA NEKRETNINA U 2011. GODINI

PDF INFORMACIJA O ANALIZI TURISTICKOG PROMETA GRADA ROVINJA-ROVIGNO U 2010. GODINI

 1. OSTVARENI REZULTATI NA RAZINI HRVATSKE
  Turisticki promet
  Popunjenost prema vrstama objekta
  Popunjenost prema zemljama dolazaka
 2. NOCENJA I DOLASCI U HRVATSKOJ, ISTRI I U ROVINJU U 2010. GODINI U USPOREDBI SA 2009. GODINOM
 3. OSTVARENA NOCENJA I DOLASCI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
 4. USPOREDBA NOCENJA I DOLAZAKA TURISTA PO TZ-IMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2010. GODINI SA 2009. GODINOM
 5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUCJU GRADA ROVINJA
 6. TURISTICKI PROMET NA PODRUCJU GRADA ROVINJA
  Turisticki promet prema tipu smještajnog objekta
  Vremenska distribucija turistickog prometa
  Promet turista prema turistickim subjektima
  Turisticki promet prema zemljama pripadnosti
  Prosjecan broj dana boravka gostiju
  Iskorištenost smještajnih kapaciteta
  Turisticki promet prema dobnim skupinama
  Turisticki promet prema tipu rezervacija
 7. POMORSKI PROMET NA PODRUCJU GRADA ROVINJA
  Pomorski promet na Jadranu
  Pomorski promet na podrucju Grada Rovinja
 8. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

INFORMACIJA O PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA I MJERAMA ZA PRIPREMU TURISTICKE SEZONE 2011. GODINE

PDF PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2011

 1. HRVATSKI TURIZAM U 2010. GODINI, TE PREDVIDANJA TURISICKE SEZONE U 2011. GODINI
 2. Mjere za 2011. godinu
 3. Potpore glavnog ureda Hrvatske turisticke zajednice u 2011. godini
 4. TURIZAM U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
 5. Marketinški plan Istre za 2011. godinu
 6. RAZVOJNI PLAN TURIZMA GRADA ROVINJ – ROVIGNO ZA PERIOD DO 2020. GODINE
 7. ULAGANJA U OBJEKTE NA PODRUCJU GRADA ROVINJA, TE OSTALE AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU TURISTICKE SEZONE 2011. GODINE
 8. Godišnji plan investicija za 2011. godinu: Maistra d.d.
 9. Godišnji plan investicija za 2011. godinu: Valalta d.o.o.
 10. Gradske investicije za razvoj i podršku turizmu
 11. Plan aktivnosti Turisticke zajednice grada Rovinja
 12. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

INFORMACIJA O PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA I MJERAMA ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 2010. GODINE

PDF PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2010

 1. HRVATSKI TURIZAM U 2010. GODINI
  1.1. Promidžbene aktivnosti udruženog javnog i privatnog sektora u 2010. godini
  1.2. Potpore glavnog ureda Hrvatske turisticke zajednice u 2010. godini
 2. TURIZAM U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
  2.1. Mjere i aktivnosti na razini županija, lokalne smouprave i turistickih zajednica
 3. ULAGANJA U OBJEKTE NA PODRUCJU GRADA ROVINJA, TE OSTALE AKTIVNOSTI ZA PRIPREMU TURISTICKE SEZONE 2010.
  3.1. Izrada master plana razvoja turizma grada Rovinja
  3.2. Godišnji plan investicija: Maistra d.d.
  3.3. Godišnji plan investicija: Valalta d.o.o.
  3.4. Gradske investicije za razvoj i podršku turizmu
  3.5. Projekti “TURISTICKI CVIJET 2010. GODINE“, VOLIM HRVATSKU, “NEKA MOJA ISTRA BLISTA“ te uredenje i opremanje biciklistickih staza, pješackih zona i fasada.
  3.6. Kulturno zabavni programi u gradu
  3.7. Sportsko – rekreacijske manifestacije
  3.8. Mjere sigurnosti
  ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA GRADA ROVINJA U 2009. GODINI
-usporedbe i analize-

PDF IZVJEŠĆE TURIZAM 2009

UVOD

 1. OSTVARENI REZULTATI NA RAZINI HRVATSKE
  1.1. Turisticki promet 4
  1.2. Iskorištenost kapaciteta 5
  1.3. Popunjenost prema vrstama objekta 5
  1.4. Popunjenost prema zemljama dolazaka
 2. NOCENJA I DOLASCI U HRVATSKOJ, ISTRI I U ROVINJU U 2009. GODINI U USPOREDBI SA 2008. GODINOM
 3. OSTVARENA NOCENJA I DOLASCI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI
 4. USPOREDBA NOCENJA I DOLAZAKA TURISTA PO TZ-IMA ISTARSKE ŽUPANIJE U 2009. GODINI SA 2008. GODINOM
 5. SMJEŠTAJNI KAPACITETI NA PODRUCJU GRADA ROVINJA
 6. TURISTICKI PROMET NA PODRUCJU GRADA ROVINJA
  6.1. Turisticki promet prema tipu smještajnog objekta
  6.2. Promet turista prema turistickim subjektima
  6.3. Turisticki promet prema zemljama pripadnosti
  6.4. Vremenska distribucija turistickog prometa
  6.5. Prosjecan broj dana boravka gostiju
  6.6. Iskorištenost smještajnih kapaciteta
  6.7. Turisticki promet prema dobnim skupinama
  6.8. Turisticki promet prema tipu rezervacija
 7. POMORSKI PROMET NA PODRUCJU GRADA ROVINJA
  7.1. Pomorski promet na Jadranu
  7.2. Pomorski promet na podrucju Grada Rovinja
 8. ZAKLJUCNA RAZMATRANJA

INFORMACIJA O PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA I MJERAMA ZA PRIPREMU TURISTIČKE SEZONE 2009. GODINE

PDF PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2009

 1. Hrvatski turizam u 2009. godini
 2. Turizam u Istarskoj županiji
  2.1. Mjere i aktivnosti na razini županija, lokalne samouprave i turističkih zajednica
 3. Ulaganja u objekte na području grada Rovinja, te ostale aktivnosti za pripremu turističke sezone 2009.
  3.1. Godišnji plan investicija: Maistra d.d.
  3.2. Godišnji plan investicija: Valalta d.o.o.
  3.3. Gradske investicije za razvoj i podršku turizmu
  3.4. Projekt Turistički cvijet 2009. godine, Neka moja istra blista , Volim Hrvatsku, čišćenje podmorja, te uređenje i opremanje biciklističkih staza i pješačkih zona
  3.5. Turistički proizvodi
  3.6. Kulturno zabavni program u gradu
  3.7. Sportsko – rekreacijske manifestacije
  3.8. Mjere sigurnosti

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA GRADA ROVINJA U 2008. GODINI
-usporedbe i analize-

PDF IZVJEŠĆE TURIZAM 2008

 1. Ostvareni rezultati na razini Hrvatske
  1.1. Turistički promet
  1.2. Iskorištenost kapaciteta
  1.3. Popunjenost prema vrstama objekta
  1.4. Popunjenost prema zemljama dolazaka
 2. Pregled ostvarenih noćenja i dolazaka u Hrvatskoj, Istri i Rovinju u 2008. godini u usporedbi sa 2007.
 3. Ostvarena noćenja i dolasci u Istarskoj županiji
 4. Pregled ostvarenih noćenja i dolazaka turista po TZ-ima Istarske županije u 2008. godini sa usporedbom 2007.
 5. Struktura smještajnih kapaciteta na području grada Rovinja
 6. Turistički promet na području grada Rovinja
  6.1. Turistički promet prema tipu smještajnog objekta
  6.2. Promet turista prema turističkim subjektima
  6.3. Turistički promet prema zemljama pripadnosti
  6.4. Vremenska distribucija turističkog prometa
  6.5 Prosječan broj dana boravka gostiju
  6.6. Iskorištenost smještajnih kapaciteta
  6.7. Turistički promet prema dobnim skupinama
  6.8. Turistički promet prema tipu rezervacija
 7. Obaveza plaćanja boravišne pristojbe
  7.1 Turistički promet prema statusu plaćanja boravišne pristojbe
 8. 8. Pomorski promet na području grada Rovinja

ANALIZA TURISTIČKOG PROMETA GRADA ROVINJA U 2007. GODINI
-usporedbe i analize-

PDF IZVJEŠĆE TURIZAM 2007

S A D R Ž A J :

Uvod

1. Ostvareni rezultati na razini Hrvatske
1.1. Smještajni kapaciteti
1.2. Zaposleni u djelatnosti hoteli i restorani
2. Fizički pokazatelji turističkog prometa na području Republike Hrvatske i Istarske županije
3. Pregled ostvarenih noćenja prema zemljama pripadnosti na području republike hrvatske. Istarske županije i grada Rovinja u 2007. godini sa usporedbom 2006.
4. Ostvarena noćenja po turističkim zajednicama istarske županije u 2007. godini sa usporedbom 2006.
5. Struktura smještajnih kapaciteta na području grada Rovinja
6. Promet turista po tipu smještajnog objekta
7. Promet turista prema turističkim subjektima
8. Turistički promet prema zemljama pripadnosti
9. Vremenska distribucija noćenja u 2007. godini u usporedbi sa 2006.
10. Prosječan broj dana boravka turista
11. Dani popunjenja smještajnih kapaciteta
12. Turistički promet prema dobnim skupinama
13. Turistički promet prema vrstama turista odnosno organizaciji dolaska
14. Obveza plaćanja boravišne pristojbe prema turističkim subjektima
Zaključak

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.