HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Gospodarstvo / Porezni sustav

Porezni sustav

Porezni sustav Republike Hrvatske - link
The Croatian tax system - link

 

Državni propisi „Narodne novine“

1

Opći porezni zakon

147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13

2

Zakon o proračunu

87/08, 136/12

3

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) i samouprave

117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispravak, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14

4

Zakon o porezu na dobit

177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14

5

Pravilnik o porezu na dobit

95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14

6

Zakon o porezu na dohodak

117/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14

7

Pravilnik o porezu na dohodak

95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14

8

Zakon o doprinosima

84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14

9

Pravilnik o doprinosima

2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13

10

Zakon o porezu na promet nekretnina

69/97, 26/00, 153/02, 22/11, 143/14

11

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina

137/11

12

Zakon o boravišnoj pristojbi

152/08, 59/09, 97/13, 158/13, 30/14

13

Uredba o utvrđivanju boravišne pristojbe za 2015. godinu

102/14

14

Zakon o upravnim pristojbama

8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 94/14

15

Zakon o sudskim pristojbama

26/03 – pročišćeni tekst, 125/11, 112/12, 157/13

16

Zakon o komunalnom gospodarstvu

36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 147/14

 

Gradski propisi objavljeno

1

Odluka o lokalnim porezima grada Rovinja
Napomena: Temeljem Odluke Ustavnog suda („Narodne novine“ 26/07) ne važe točke 3-5. u članku 2., podnaslovi III- V. te članci 13-28. Odluke o lokalnim porezima grada Rovinja

„Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno“ br. 12/01

2

Odluka o prirezu porezu na dohodak

„Narodne novine“ br.133/06

KORISNI LINKOVI:
Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.