HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Gradska administracija / Gradsko vijeće / Sjednice Gradskog vijeća

Vijesti Gradskog vijeća

» Arhiva vijesti

9.12.2016.

Poziv na 9/16 sjednicu Gradskog vijeća

Temeljem odredbe čl. 28. Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik grada Rovinja-Rovigno br. 7/04, 8/10, 3/13, 4/15, 11/15-pročišćeni tekst i 3/16)

SAZIVAM

9/16. sjednicu Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno koja će se održati u

UTORAK 20. PROSINCA 2016. GODINE U 18,00 SATI

u velikoj sali za sastanke zgrade Doma kulture u Rovinju-Rovigno, Trg m.Tita 3, uz slijedeći

DNEVNI RED
 1. Verifikacija zapisnika sa 8/16. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Razrješenja i imenovanja,
 3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju izgradnje ŽCGO „Kaštijun“,
 4. Prijedlog Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019.g.,
 5. Prijedlog Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.,
 6. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017.g.,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivačkim pravima i obvezama spram predškolske ustanove Dječjeg vrtića i jaslica „Neven“ Rovinj,
 8. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora,
 11. Prijedlog Zaključka o iznimnom prihvaćanju bjanko zadužnice kao sredstva osiguranja plaćanja zakupnine prilikom produženja ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno,
 12. Promet imovine.

Molimo vijećnike da prisustvuju sazvanoj sjednici. Eventualnu spriječenost javiti na tel. 805-202 ili 805-230.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davorin Flego, v.r.

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.