HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Gradska administracija / Obavijesti / OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

Arhiva obavijesti

6.2.2017

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA


Za radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g. 
Obavještavaju se svi  zainteresirani da je Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno raspisao javni natječaj za radove izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2017.g.
Cjeloviti tekst predmetnog natječaja objavljen je na oglasnoj ploči Grada Rovinja - Rovigno dana 7. veljače 2017. i na web stranicama grada www.rovinj.hr.

GRAD ROVINJ-ROVIGNO

Natječajna dokumentacija

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.