HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Informacije za građane / Očuvanje okoliša / Recikliranje i očuvanje okoliša

Recikliranje i očuvanje okoliša

Odvoz i zbrinjavanje otpada na području grada Rovinja-Rovigno vrši Komunalni servis d.o.o.

Na različitim lokacijama na području grada moguće je putem postavljenih zelenih otoka reciklirati:

  • papir i karton - plava kanta
  • plastiku, limenke i tetrapak - žuta kanta
  • komunalni otpad (ostali otpad iz domaćinstva) - zelena kanta

Br. Lokacija zelenog otoka, naselje / ulica / markantan objekt Struktura zvona: Papir-karton, staklo, PET Na zvonu PET-a –dograđena na kontejner kanta za baterije
1 Aleja 30. Svibnja – kod marketa Špeža Da Da
2 B. Benussi - Mersi Da Da
3 Balska ulica – kod Teo bara Da  
4 Bolničko naselje – ul. L. Monte Da Da
5 Borik – M. Krleže, kod trafo stanice Da  
6 Bošket – kod ugostiteljskog objekta Saloon Da Da
7 Carmelo Da Da
8 Cocaletto, kod kuće broj 48. Da  
9 Cocaletto, kod trafo stanice Da Da
10 Cocaletto, kuće broj 65 Da  
11 Concetta – kod trafostanice Da Da
12 Concetta, kod igrališta Da  
13 Fažanska ulica, iznad Plodina Da  
14 Fažanska ulica, kraj trafo stanice Da Da
15 Gripole, kod Božić Da Da
16 Gripole, kraj mesnice Da  
17 Laco sercio – Lamanova, kraj ug. Ob. Olimp Da Da
18 Mondelako, uz dječji vrtić plastika i staklo Da  
19 Monfiorenzo, glavna cesta, ulaz u naselje Da Da
20 Monfiorenzo, uz trafo stanicu Da Da
21 Montepozzo Da  
22 Parkiralište na centeneru Da Da
23 Parkiralište Valdibora Da  
24 Rovinjsko selo - Vičani Da  
25 Rovinjsko selo – kod marketa Da Da
26 Rovinjsko selo – uz javnu špinu Da  
27 Trg na Lokvi – pored robne kuće Da Da
28 Ulica 43. Istarske brigade Da Da
29 Ulica Andrea Amoroso Da Da
30 Ulica B. Pesel Da Da
31 Ulica Balska – uz bočalište Da Da
32 Ulica Centener – villa Saszburg Da  
33 Ulica Centener , blizu ug.ob. Cuvi Da Da
34 Ulica Centener, uz trafo stanicu Da  
35 Ulica F. Iskre Da  
36 Ulica G.Glongieri – kod marketa Valbruna Da  
37 Ulica I. Mažuranića Da Da
38 Ulica Kresinskih žrtava Da  
39 Ulica L. Adamića – kod marketa Da Da
40 Ulica Lamanova, kod restorana Tri Volte Da Da
41 Ulica Marco della Pietra Da Da
42 Ulica Sv. Brigite Da  
43 Ulica Sv. Vid, uz O.Š. J. Dobrile Da  
44 Ulica v. Širole Paje Da Da
45 Ulica, Omladinska Da  
46 Valpereri Da Da

Više informacija u svezi odlaganja otpada, odvoza i recikliranja potražite na internetskim stranicama Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj - http://www.komunalniservis.hr/HRV/cistoca/usluga.asp

Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.