HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt

Informacije za građane / Ustanove i udruge grada

Ustanove i udruge grada

Proračunom Grada Rovinja za 2008. godinu osigurano je 8.131.000,00 kuna (6,29 % od ukupnog proračuna) za program javnih potreba u kulturi kojim se financira i prati rad ustanova iz oblasti kulture čiji je Grad osnivač (za Zavičajni muzej Grada Rovinja, Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja i Gradsku knjižnicu) osigurano je 3.215,00 kuna, dok se za programe ustanova i udruga u kulturi u čijoj su organizaciji razne kulturno-zabavne manifestacije tokom čitave godine osigurava 3.890.000,00 kuna.

Ustanove u kulturi

 • Zavičajni muzej (www.muzej-rovinj.com)

  • Zavičajni muzej Grada Rovinja djeluje kao ustanova sa dvojnom funkcijom: kao gradski muzej i kao gradska galerija.
   Poseban interes: nastavak rada Likovne kolonije, organizacija tradicionalne svjetski poznate izložbe Grisia.
 • Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja ( http://www.pour.hr )

  • Nalazi se u samom središtu Rovinja na adresi, Trg maršala Tita 3/III. Učilište već dugi niz godina djeluje na raznim područjima od obrazovanja odraslih putem tečajeva do organiziranja kazališnih, glazbenih, estradnih, filmskih i drugih kulturno-umjetničkih programa.
   Kontakt :  tel: 052/830-300, 052/830-526, 052/830-099, 095 211 6571, direktan telefon ravnatelja: 840 133, fax 840 132
   E-mail: dubravka.svetlicic@pour.hr
 • GRADSKA KNJIŽNICA «MATIJA VLAČIĆ ILIRIK» ROVINJ (www.gk-rovinj.hr )

  • Grad Rovinj osnivač je Gradske knjižnice Rovinj koja od 1.studenoga 2006. godine djeluje kao samostalna ustanova. Gradska knjižnica Rovinj obavlja javnu knjižničnu djelatnost namijenjenu svim potencijalnim korisnicima. Trenutačni knjižni fond broji oko 45.000 jedinica iz svih bitnih područja, koje stoje na raspolaganju za posudbu.

Predškolstvo

Program javnih potreba u predškolstvu provodi se u dvije predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Rovinj. Grad Rovinj nastoji pratiti potrebe roditelja za smještaj djece u predškolske ustanove tako da se nakon proširenja Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» predviđa daljnje proširenje Dječjeg vrtića «Neven».

 • PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ I JASLICE «NEVEN» ROVINJ

  • Rad Predškolske ustanove dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj na području grada organiziran je u 4 objekata i to : matična zgrada u Vrtovima – Fontera bb, zatim područna odjeljenje u Mondelacu, Valbruni II jug i Rovinjskom Selu. Dječji vrtić trenutno pohađa ukupno 434 djece u 19 odgojnih skupina i to 97 djece jasličke dobi i 337 djece vrtičke dobi.
  • Adresa : Fontera bb
  • Tel.broj: 052/811-217, 052/812-513
  • E-mail: djecji-vrtic-neven@pu.t-com.hr
 • TALIJANSKI DJEČJI VRTIĆ «NARIDOLA» ROVINJ – GIARDINO D`INFANZIA ITALIANO «NARIDOLA» ROVIGNO

  • Dječji vrtić –Giardino d'infanzia «Naridola» osnovana je kao predškolska ustanova sa radom na talijanskom jeziku. Programom je trenutno obuhvaćeno oko 100 rovinjskih mališana.
  • Adresa : Matteo Benussi 16
  • Tel.broj: 052/830-138
  • E-mail : dv-gi-naridola@pu.htnet.hr

Školstvo

Talijanska osnovna škola – Scuola Elementare Italiana (T.O.Š. – S.E.I.) «Bernardo Benussi»

Osnovna škola Vladimira Nazora

Osnovna škola Jurja Dobrile

Srednja škola «Zvane Črnja» Rovinj - Scuola media superiore Zvane Črnja Rovigno

Strukovna škola «Eugen Kumičić» Rovinj - Scuola di formazione professionale «Eugen Kumičić» Rovigno

Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana Rovinj-Rovigno

ADRESAR KULTURNIH USTANOVA,UDRUGA I DRUŠTAVA KOJA SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA ROVINJA
R.br. NAZIV ADRESA TELEFON/FAX
1. Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja Trg maršala Tita 3/III Dubravka Svetličić
052/830-300, 095 211 6571
 
2. Gradska knjižnica "Matija Vlačić Ilirik", Rovinj Domenico Pergolis 2 Ravnatelj: Boris Biletić
052/813-010;840-212,fax 840-195
 
3. Zavičajni muzej Grada Rovinja Trg maršala Tita 11 Ravnateljica: Marija Smolica
052/816-720;830-650
 
4. Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić", Rovinj Pergolisova 2 Predsjednik: Branimir Crljenko
052/830-879
 
5. Matica hrvatska Rovinj Pergolisova 2 Predsjednik: Goran Zgrabljić
098 367 475
 
6. Zajednica Talijana Grada Rovinja - KUD-SAC "Marco Garbin", Rovinj Trg Campitelli 1 052/811-283
predsjednik KUD-a:Riccardo Sugar
 
7. Komorni zbor "Rubino" Rovinj Carducci 13 Nadalina Dobravac 052/813 006 , 0959059215, 052/813-047
 
8. Limena glazba Rovinj Obala Aldo Rismondo 18 Giuseppe Bartoli:098 889 118
Predsjednik
052/815-433
 
9. Centar vizualnih umjetnosti "Batana" Rovinj Trg brodogradilišta 2 dr. Mladen Boljkovac
052/830-711
 
10. Udruga tehničke kulture "Galileo Galilei" Rovinj Carducci 13 M.Stanišić:091 538 8649
052/829-122
 
11. Centar za povijesna istraživanja Rovinj Trg Matteotti 13 052/811-133;815-786
 
12. Udruga Rovinjske mažoretkinje, Rovinj Aldo Negri 14 J.Pamić:091 584 8351
052/816-143;098 463 557
 
13. KUD "Stjepan Žiža" Rovinjsko selo Rovinjsko selo 71 Emil Radovan, predsj.KUD-a
098 724 990;Goga-091 886 75 87
 
14. Amaterski radio klub Rovinj Buzetska ulica 26 Dario Cerin-predsj., Igor Kizem-taj.
091 544 3424, 091 363 0257
 
15. Udruga i eko muzej «Kuća o batani» Obala Pina Budicina 2, Rovinj-Rovigno 00385 52 812 593
Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.