HR IT
MAPA SITEA | Velicina fonta Velicina fonta
These pages use Flash technology. This message pop-up means that Flash Player is not installed on your computer. Get Adobe Flash Player for free at Adobe.com.
O RovinjuO RovinjuInformacije za građaneGospodarstvoGradska administracijaE-uslugeManifestacijeKontakt
Pučko
Gradska knjižnica
Gradska knjižnica – Biblioteca civica
“Matija Vlačić Ilirik”


Kontakt

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
TRG MATTEOTTI 2
52210 ROVINJ

DJELATNICI UREDA GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA

Fax: 052/830-343

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Giovanni Sponza Gradonačelnik 052/805-205 gradonacelnik@rovinj.hr
2 Marino Budicin Zamjenik gradonačelnika 052/805-206
3 Maria Črnac Rocco Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/805-230 maria.crnac.rocco@rovinj.hr
4 Mojmir Pavić Viši savjetnik za pravne poslove 052/805-210 mojmir.pavic@rovinj.hr
5 Mirjana Bratulić Viša savjetnica za pravne poslove 052/805-259 mirjana.bratulic@rovinj.hr
6 Randi Hrelja Voditelj Odsjeka za informatičke poslove i kompjuterizaciju 052/805-244 randi@rovinj.hr
7 Jadranka Radetić Voditelj Odsjeka za protokolarne i administrativne poslove 052/805-205 tajnica@rovinj.hr
8 Mirella Malusà Savjetnica-prevoditeljica 052/805-247 mirella.malusa@rovinj.hr
9 Verena Sošić Cerin Viša stručna suradnica– prevoditelj 052/805-231
10 Ines Herak Administrativna tajnica u odsjeku za protokolarne i administrativne poslove 052/805-207 Ines.herak@rovinj.hr
11 Dean Herak Vozač službenog automobila 052/805-205

DJELATNICI UREDA SLUŽBE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Iva Vuljan Apollonio Voditelj Službe za unutarnju reviziju 052/805-270 iva.vuljan@rovinj.hr

DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Fax: 052/811-017

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Edita Sošić Blažević Koordinator 052/805-234 edita.sosic.blazevic@rovinj.hr
2 Dragan Poropat Voditelj Odsjeka za sport,socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-266 dragan.poropat@rovinj.hr
3 Mihovil Modrić Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/ 805-255 mihovil.modric@rovinj.hr
4 Dean Cvitić Viši stručni suradnik 052/805-277 dean.cvitic@rovinj.hr
5 Patrizia Poretti Viša stručna suradnica 052/805-251 patrizia.poretti@rovinj.hr
6 Nasta Lambaša Stručna suradnica 052/805-253 nasta.lambasa@rovinj.hr
7 Natalia Martinčić Stručna suradnica 052/805-277 natalia.martincic@rovinj.hr
8 Sanja Radić Ostojić Referent u Odsjeku za sport, soc.skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-251 sanja.radic.ostojic@rovinj.hr
9 Elda Črnac Administrativna tajnica 052/805-241 elda.crnac@rovinj.hr
10 Valter Gržina Domar 052/805-239

DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA ZA PRORAČUN, GOSPODARSTVO I EUROPSKE FONDOVE

Fax: 052/805-224

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Martina Čekić Hek Pročelnica 052/805-226 martina.cekic.hek@rovinj.hr
2 Denis Puhar Savjetnik u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 denis.puhar@rovinj.hr
3 Edina Revelante Viša stručna suradnica u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 edina.revelante@rovinj.hr
4 Sanja Cerin Žagrić Viša stručna suradnica u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 sanja.cerin.zagric@rovinj.hr
5 Žan Sošić Viši stručni suradnik u Odsjeku za proračun i financije 052/805-222 zan.sosic@rovinj.hr
6 Vilma Janko Voditelj Pododsjeka za obračun i likvidaturu 052/805-227 vilma.janko@rovinj.hr
7 Anuca Gerga Referentica za proračun 052/805-227 anuca.gerga@rovinj.hr
8 Robert Lešić Savjetnik za gospodarstvo i europske fondove 052/805-216 robert.lesic@rovinj.hr
9 Dilva Vujičić Viša stručna suradnica u Odsjeku za gospodarstvo i europske fondove 052/805-263 dilva.vujicic@pu.htnet.hr
10 Ana Karlaš Viša stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove 052/805-216 ana.karlas@rovinj.hr

DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Fax: 052/811-074

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Ivan Begić Pročelnik 052/805-217 Ivan.begic@rovinj.hr
2 Stanislava Martinis Voditelj Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša 052/805-250 stanislava.martinis@rovinj.hr
3 Galena Grohovac Savjetnica za prostorno planiranje 052/805-250 galena.grohovac@rovinj.hr
4 Klaudija Kuhar Glavan Viša stručna suradnica za prostorno planiranje 052/805-256 klaudija@rovinj.hr
5 Jasmina Orbanić Žufić Savjetnica za izdavanje akata 052/805-269 jasmina.orbanic.zufic@rovinj.hr
6 Ivana Matijević Horvat Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-272 ivana.matijevic.horvat@rovinj.hr
7 Olga Brana Tesar Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-267 olga.brana.tesar@rovinj.hr
8 Loreta Rodinis Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/805-256 loreta.rodinis@rovinj.hr
9 Tanja Etinger Administrativna tajnica 052/805-243 tanja.etinger@rovinj.hr
10 Senada Sejfo Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-272 senada.sejfo@rovinj.hr
11 Vera Brumnić Stručna suradnica za izdavanje akata vezanih za gradnju 052/805-269 vera.brumnic@rovinj.hr
12 Katarina Miljanović Stručna suradnica za izdavanje akata vezanih za gradnju 052/805-267 katarina.miljanovic@rovinj.hr

DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE OBJEKATA

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Ermanno Turcinovich Voditelj odsjeka za izgradnju i održavanje objekata 052/805 214 ermanno.turcinovich@rovinj.hr
2 Senka Obšivač Stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu 052/805-221 senka.obsivac@rovinj.hr
3 Suzana Gjurić Stručni suradnik za objekte visokogradnje 052/805-261 suzana.gjuric@rovinj.hr
4 Renata Maretić Juran Referent za pomoćne i tehničke poslove 052/805-221 renata.maretic@rovinj.hr

DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

Fax: 052/805-213

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Ando Saina Koordinator 052/805-228 ando.saina@rovinj.hr
2 Elvis Prenc Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 052/805-223 elvis.prenc@rovinj.hr
3 Toni Cerin Voditelj Odsjeka za opće poslove 052/805-212 toni.cerin@rovinj.hr
4 Kristina Tiani Viši stručni suradnik za komunalne djelatnosti i opće poslove 052/805-228 kristina.tiani@rovinj.hr
5 Carmen Krančić Referent za administrativnu potporu i komunalne djelatnosti 052/805-220 carmen.krancic@rovinj.hr
6 Daria Bilajac Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-225 daria.bilajac@rovinj.hr
7 Jelena Kercan Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-225 jelena.kercan@rovinj.hr
8 Ksenija Jeromela Žibert Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-212 ksenija.jeromela.zibert@rovinj.hr
9 Martina Matohanca Referent za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda 052/805-218 martina.matohanca@rovinj.hr
10 Sanja Hrelja Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 pisarnica@rovinj.hr
11 Rosanna Veggian Referentica za poslove pisarnice 052/805-260 pisarnica@rovinj.hr
12 Marko Višković Referent – prometni redar 052/805-220 redari@rovinj.hr
13 Roberto Sapač Referent – prometni redar 052/805-220 redari@rovinj.hr
14 Zlatko Benazić Referent-komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj.hr
15 Boris Juričić Referent-komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj.hr
16 Loran Bačac Referent-komunalni redar 052/805-220 redari@rovinj.hr
17 Ana Benčić Referent-komunalni redar 052/805-220
18 Valter Ružić Referent za pomoćne i tehničke poslove 052/805-220 redari@rovinj.hr
19 Dorijan Uležić Portir-telefonista 052/805-200
20 Ljiljana Verebeš Spremačica
21 Nataša Črnac Spremačica
22 Deana Jelušić Spremačica
23 Vlatka Jurički Spremačica

UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Redni broj Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski
broj
e-mail
1 Sandra Sošić Pivac Pročelnica 052/805-275 sandra.sosic.pivac@rovinj.hr
2 Irena Gržina Administrativna tajnica 052/805-209 irena.grzina@rovinj.hr
3 Nataša Poropat Paliaga Voditelj Odsjeka za upravljanje imovinom 052/805-264 natasa.poropat.paliaga@rovinj.hr
4 Tanja Laginja Viša stručna suradnica za pravne poslove 052/805-264 tanja.laginja@rovinj.hr
5 Antonija Trojanović Viša stručna suradnica za poljoprivredno zemljište u odsjeku za upravljanje imovinom 052/805-237 antonija.trojanovic@rovinj.hr
6 Tina Šumberac Viša stručna suradnica za geodetske poslove 052/805-237 tina.sumberac@rovinj.hr
7 Ivan Žagar Viši stručni suradnik za pravne poslove 052/805-215 ivan.zagar@rovinj.hr
8 Feručo Kresina Referent za imovinsko-pravne poslove 052/805-215 ferucio.kresina@rovinj.hr
Copyright 1998 - 2007 Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno. Sva prava pridržana. Powered by: Metronet, web development: cel ART & ARS design.